Innoveren met Artificiële Intelligence (AI): de nieuwe TopSport van Business

Gepubliceerd op 30 mei 2019 om 17:21

Artificiële Intelligentie (AI) verandert ons leven EN onze business radicaal. Als je vandaag niet weet wat AI met jouw business zal/kan doen, kom je binnenkort in de problemen.

Wil je het geheim van succesvol ondernemen met AI kennen?

Dan moet je niet alleen weten wat AI is en hoe het werkt maar ook haar principes naleven.

Wat is AI

Het verschil tussen AI en ons menselijke brein is rekenkracht: de capaciteit om wiskundige berekeningen te verwerken. AI maakt op krachtige computers veel meer snelheid in het leerproces vergeleken met ons (nietig) menselijke brein. In theorie zou je als mens zelf de nodige berekeningen van de wiskundige algoritmen kunnen maken maar je zal er heel lang over doen vergeleken met de rekenkracht (of verwerkingscapaciteit) en snelheid van AI. De verschillen in snelheid tussen mens en machine zijn gigantisch. Om een voorbeeld te geven: daar waar je als mens 50 jaar lang in theorie zou moeten "rekenen" om te leren doet de computer dit voor jou in enkele uren of minuten, afhankelijk van de probleemstelling.

Hoe werkt AI

Succesvolle AI toepassingen zijn radicaal.

AI is in the lead. Niet jij, jouw team of jouw organisatie leiden AI maar het omgekeerde is waar. AI is de drijvende kracht en bepaalt hoe we leven en de manier waarop we zaken doen. Tijdsbesteding aan langetermijnplannen moeten we reduceren tot een minimum, want met elke stap vooruit verandert het landschap waarin we ons bevinden.

Het is dus dringend tijd om jouw huidige werking in vraag te stellen:

  • Hoe wendbaar en schaalbaar is mijn organisatie?
  • Hoe transformeer ik snel en optimaal naar een nieuw business model?
  • Hoe snel kan ik mijn beslissing doorvoeren en hoe lang duurt het om nieuwe waardes te creëren voor klanten en interne medewerkers?

Embrace change and transform to the next level. AI is geen losstaande toepassing, technologie, afdeling of apart project in jouw bedrijf. Om succesvol met AI te ondernemen is een diepe verankering nodig met strategie (visie waarmaken met nieuwe business modellen), bedrijfscultuur (open, transparant, niet-hiërachisch) en mensen (knowledge workers die zich gedragen als nieuwe leiders) in de 'enabling' organisatie, waar ruimte is voor vernieuwing en waar plannen snel operationeel worden in een werkend ecosysteem.

Principes van AI

Maak van jouw bedrijf een wendbaar ecosysteem en laat je niet oppeuzelen door de macht der gewoonte en disruptieve krachten. Voer uw plannen uit!

  • Beschrijf het DNA van jouw bedrijf en definieer jouw Strategisch Kompas: jouw slimme gids in succesvol ondernemen met AI. Integreer alle ingrediënten van dit Kompas in jouw DNA: business (nieuw model), organisatie, technologie, financieel beleid, cultuur en mensen. Volg de richting van jouw kompasnaald: transformeer naar visie.
  • De nieuwe mindset van knowledge workers is essentieel: mensen komen niet om te werken maar beleven samen vernieuwing en mikken hoog in een wereld van verandering. Technologie genereert niet enkel nieuwe business maar geeft ons leven ook meer kwaliteit. Gelukkige knowledge workers delen al hun kennis en informatie met elkaar.
  • Blijf jezelf heruitvinden met nieuwe AI toepassingen op de markt. Dit is de enige manier om als organisatie te blijven voortbestaan. Zorg ervoor dat jouw organisatie in staat is om snel de juiste beslissingen te nemen. Dit is enkel mogelijk als je de verouderde, traditionele hiërarchie ombuigt tot een 'enabling' organisatie (ecosysteem) die dingen mogelijk maakt.

*TNT* - Trots op de Nederlandse Taal.

© dr Birgit Hay. All rights reserved.

Business Information Technology - Advisory Services

Embrace Change and Innovate - Learn, Act, Control

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.